MODEN EARN

TĂNG LƯỢNG NẮM GIỮ TIỀN MÃ HÓA CỦA BẠN

· Ngưỡng giao dịch rất thấp
· Tính bảo mật cao
· Bộ sản phẩm lợi nhuận cao

New User Bonus (100 USDT)


365%

Lợi nhuận hàng năm

USDT

Tiền tệ

7Ngày

Thời hạn

100 USDT

Số tiền

Quy Trình

1
Gửi tiền
2
Bắt đầu sinh lời
3
Thanh toán lợi nhuận sau mỗi 8 giờ
4
Hoàn vốn & Lợi nhuận
MUA

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khi bạn thanh toán xong thì bắt đầu tính lợi nhuận ngay lập tức
Lợi nhuận được thanh toán sau 8 mỗi giờ
Sau khi sản phẩm đầu tư hết hạn, số tiền gốc sẽ được tự động trả lại vào ví của bạn