API thanh toán

ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA BẠN - CHẤP NHẬN THANH TOÁN TỪ BẤT KỲ AI VÀ Ở BẤT KỲ NƠI NÀO

Tận dùng tiềm năng kinh doanh của bạn để khám phá thị trường, thay đổi hoàn toàn thói quen thanh toán của mọi khách hàng.

Đăng ký thương nhân

Người mua có thể lựa chọn nhiều cách thanh toán khác nhau

Rút số dư của bạn mọi lúc, mọi nơi

Phương thức thanh toán an toàn cho tất cả các loại tiền tệ trên thế giới

Không cần phải lo lắng về việc người trả tiền từ chối thanh toán

SỬ DỤNG API THANH TOÁN MODEN ĐỂ GIÚP BẠN PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Dễ dàng mở rộng kinh doanh

Khi bạn mở rộng kinh doanh tại các khu vực và các quốc gia mới, nền tảng chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu luật pháp, các thủ tục kinh doanh và các tình huống phức tạp khác. Ngoài ra, đội ngũ chuyên nghiệp chúng tôi cũng hướng dẫn bạn từng bước hoạt động.

Mở rộng các phương thức thanh toán

'Thông qua 'Thanh toán bằng MODEN', khách hàng của bạn có thể sử dụng hơn 300 phương thức thanh toán tại địa phương và trên toàn cầu. Khi khách hàng yêu cầu phương thức thanh toán khác, hãy cho chúng tôi biết. Sau đó chúng tôi sẽ thêm nó vào danh sách thanh toán. Nền tảng chúng tôi nhằm mục tiêu tạo ra trải nghiệm giao dịch thuận tiện nhất cho bạn và tất cả khách hàng của bạn.

Đơn giản hóa hệ thống thanh toán của bạn

Bạn muốn tối ưu hóa hệ thống thanh toán khi kinh doanh các dịch vụ quốc tế? Chúng tôi hoàn toàn hiểu sự phức tạp và rắc rối của việc hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thông qua 'Thanh toán bằng MODEN', bạn không cần phải hợp tác với nhiều nhà cung cấp nữa, và tất cả báo cáo và cộng việc điều phối sẽ được thực hiện trong cùng một lúc.